Parabelproject

Index

Parabels uit het Nieuwe Testament en het Evangelie van Thomas

 • Parabel van de Pachters van de Wijngaard (Markus 12:1-11): hier
 • Parabel van de Pachters van de Wijngaard (Matteüs 21:33-44): hier
 • Parabel van de Ponden (Mattheüs 25:14-30): hier en hier
 • Parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37): hier
 • Parabel van het Onbeschaamd bidden (Lucas 11:5-8): hier
 • Parabel van de Rijke Dwaas (Lucas 12:13-21): hier
 • Parabel van de Wakende Knechten (Lucas 12:35-40): hier
 • Parabel over de Vijgeboom (Lucas 13:6-9): hier
 • Aan de maaltijd bij de Farizeeër (Lucas 14:1-23): hier
 • Parabel van de Koning die ten strijde trekt (Lucas 14:31-33): hier
 • Parabel van de Verloren Zoon (Lucas 15:11-32): hier
 • Parabel van de Onrechtvaardige Rentmeester (Lucas 16:1-8): hier
 • Parabel van de Slaaf en zijn Meester (Lucas 17:7-10): hier
 • Parabel van de Farizeeër en de Tollenaar (Lucas 18:9-14): hier
 • Parabel van de Ponden (Lucas 19:11-27): hier en hier
 • Parabel van de Pachters van de Wijngaard (Lucas 20:9-18): hier
 • Parabel van de Pachters van de Wijngaard (Evangelie van Thomas 65): hier

Parabels uit de rabbijnse teksten

 • Mekhilta Beshallach 2:107-118 (parabel van de rotte vis): hier
 • Sifre Deuteronomium 38 (parabel over voedsel voor of door slaven): hier
 • Sifre Deuteronomium Pisqa 355 (parabel over de glorie van de koning): hier
 • Tosefta Sanhedrin 9:7 (parabel over kruisiging): hier
 • Mekhilta Pischa 1:80-88 (parabel over een slaaf die naar een begraafplaats vlucht): hier
 • Mekhilta de rabbi Sjimon bar Jochai op Exodus 15:1 (parabel over het paard en de ruiter): hier
 • Eicha Rabbah 1:51 (legende over de geboorte van een kind): hier
 • Exodus Rabba 43:9 (parabel over een wijngaard die geen wijn oplevert): hier
 • Sifre Numeri Pisqa 84 (parabel van een koning met zijn vriend): hier