Publicaties

Zes jaar van onderzoek heeft uiteraard een enorme ‘oogst’ aan publicaties tot resultaat, van blogs op deze website tot peer-reviewed artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en diverse boeken. Bovendien groeit de lijst met publicaties nog steeds gestaag aan: omdat de academische molens doorgaans langzaam malen volgt publicatie vaak pas jaren later na het eigenlijke onderzoek. Op de subpagina’s bij deze pagina zijn de vier nu voornaamste publicaties van ons project te vinden, waarvan één ook voor aan breder publiek aantrekkelijk is (het boek Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen). Voor de vele artikelen die individuele projectleden hebben geschreven verwijzen we jullie graag naar hun academische profielpagina’s. Deze zijn te vinden via het menu-onderdeel ‘Het team’.

Lieve Teugels overhandigt het eerste exemplaar van haar boek The Meshalim in the Mekhiltot aan één van haar dochters. Foto: Rob Nelisse.