Categorie: Gastblog

Mohammed in de Gulden Legende

Een zeer bekende clericus had bij de Romeinse curie het hoge ambt dat hij begeerde niet kunnen bereiken en zocht gegriefd zijn toevlucht in de landen overzee. Door zijn huichelarij trok hij ontelbaar veel...

A Persian Parable on Humility

In recent years, we have published many blogs on this website about parables in ancient Judaism and Christianity. This year we want to broaden our view in three ways: to parables from other periods...

Woestijnvaderparabelogie

De afgelopen jaren hebben we op deze website veel blogs gepubliceerd over parabels in het antieke jodendom en christendom. Dit jaar willen wij onze blik op drie manieren verbreden: naar parabels uit andere perioden...

De parabel van de sleutels bij Origenes

De afgelopen jaren hebben we op deze website veel blogs gepubliceerd over parabels in het antieke jodendom en christendom. Dit jaar willen wij onze blik op drie manieren verbreden: naar parabels uit andere perioden...

Een verloren familie

De afgelopen jaren hebben we op deze website veel blogs gepubliceerd over parabels in het antieke jodendom en christendom. Dit jaar willen wij onze blik op drie manieren verbreden: naar parabels uit andere perioden...

Maimonides en Het Paleis van de Koning

De afgelopen jaren hebben we op deze website veel blogs gepubliceerd over parabels in het antieke jodendom en christendom. Dit jaar willen wij onze blik op drie manieren verbreden: naar parabels uit andere perioden...