Tags: Jonathan Pater

Koning, keizer en God in gelijkenissen

Jezus nam het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen. Hij zeide: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. […] (Matt 22:1-2, WBV) De gelijkenis van...

Wijn in het koninkrijk van God

In de week voorafgaand aan Pasen, de Stille of Goed Week, worden in de christelijke liturgie kernmomenten uit de laatste week van Jezus herdacht en herbeleefd. Een van deze kernmomenten is het Laatste Avondmaal,...

Graven in Galilese grond: Archeologie en parabels

Drie leden van ons parabelteam hebben een bijzondere zomer achter de rug. Projectleider Eric Ottenheijm en promovendi Albertina Oegema en Jonathan Pater hebben namelijk deelgenomen aan een drieweekse archeologische opgraving in Israël. In deze...

Where Would Jesus Sit (Lukas 14:7-11)?

[Afbeelding: Christus op de ereplaats van een zogenaamde sigma bank. Het gebruik van de sigma voor de maaltijd won aan populariteit in de derde en vierde eeuw van onze jaartelling ten opzichte van het traditionele...