Tags: Maaltijd

Wijn in het koninkrijk van God

In de week voorafgaand aan Pasen, de Stille of Goed Week, worden in de christelijke liturgie kernmomenten uit de laatste week van Jezus herdacht en herbeleefd. Een van deze kernmomenten is het Laatste Avondmaal,...

Where Would Jesus Sit (Lukas 14:7-11)?

[Afbeelding: Christus op de ereplaats van een zogenaamde sigma bank. Het gebruik van de sigma voor de maaltijd won aan populariteit in de derde en vierde eeuw van onze jaartelling ten opzichte van het traditionele...

Onbeschaamd bidden?

Toen Jezus zijn discipelen het een en ander over het bidden uitlegde, vertelde hij ook de volgende parabel: [5] Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te...