Symposium ‘Parables and Fables in the Graeco-Roman World’

For an english version, click here.

Op 13 maart 2018 organiseert het NWO-onderzoeksproject “Parables and the Partings of the Ways” een symposium over parabels en fabels in de Grieks-Romeinse oudheid. U bent van harte welkom om aan dit symposium deel te nemen.

Het doel van het symposium is om ons begrip te verbreden van de aan elkaar verwante literaire genres van parabels, fabels en vergelijkingen in de context van de Grieks-Romeinse wereld. Deze genres, die alle gebruik maken van vergelijkingen in verhaalvorm, verschijnen zowel in vroegchristelijke en joodse (rabbijnse) literatuur, als in Grieks-Romeinse filosofische, retorische en literaire bronnen. Echter, hoewel deze teksten, hun makers, en hun oorspronkelijke hoorders deel uitmaakten van de bredere culturele context van de Grieks-Romeinse wereld, zijn zij nooit grondig bestudeerd in hun onderlinge samenhang. In dit symposium willen wij bijdragen aan dit onderbelichte onderzoeksveld. We zullen ingaan op vragen als: met welke teksten uit de Griekse en Romeinse literatuur kunnen vroegchristelijke en vroegrabbijnse parabels vergeleken worden? Hoe verhouden de fabels en vergelijkingen en de wijze waarop ze gebruikt worden in de Grieks-Romeinse bronnen zich tot de parabels in de joodse en vroegchristelijke context? Welke overeenkomsten en verschillen vallen op? Was er mogelijk sprake van beïnvloeding? En tenslotte, hoe kan een vergelijking van beide groepen teksten ons begrip van die teksten verbeteren? Een keur aan wetenschappers uit binnen- en buitenland zal tijdens dit ééndaagse symposium haar licht laten schijnen over deze vragen en voorbeelden van fabels, parabels en vergelijkingen in diverse antieke bronnen bespreken. Het volledige programma kunt u hieronder vinden.

Het symposium vindt plaats in de Aeneas-zaal aan de Tilburg Universiteit (locatie Utrecht), Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht. Toegang, koffie en thee en een (lichte) lunch zijn gratis. In verband met de lunch verzoeken wij u wel zich aan te melden via het formulier onderaan deze pagina. Wij hopen u op 13 maart bij het symposium welkom te mogen heten!

Programma

10.15h        Inloop, koffie en thee

10.30h        Jonathan Pater, Albertina Oegema, en Martijn Stoutjesdijk (TiU en UU), “Introduction”

10.45h       Prof. Dr. Gerard Boter (VU), “Stoic Similarities: The Use of Similes and Parables in Epictetus’ Philosophical Teaching”

11.30h        PD Dr. Annemarie Ambühl (Mainz), “Animal Similes in Roman Imperial Epic in Their Literary, Cultural, and Political Contexts”

12.15h        Lunch

13.00h        Dr. Lieve Teugels (PThU), “Talking Animals in Parables: A contradictio in terminis?”

13.45h        Prof. Dr. Ruben Zimmermann (Mainz), “The Fables according to Babrius and New Testament Parables”

14.30h        Koffie/thee

15.00h        Prof. Dr. Annette Merz (PThU), “The talking lion in the Acts of Paul: some considerations about genre”

15.45h        Prof. Dr. Peter Tomson (KU Leuven), “Concluding Remarks”

16.15h        Borrel

 

Ja, ik meld mij aan voor het symposium