Tags: Mekhilta

De ene vader is de andere niet: metaforen in parabels

Eén van de manieren waarop vroegrabbijnse en nieuwtestamentische parabels met elkaar vergeleken kunnen worden is hun gebruik van metaforen. Wie de parabels in het Nieuwe Testament kent, weet dat er tussen het verhaal en...

Bericht uit Jeruzalem: rijke priesters

Eén van de promovendi van ons project, Martijn Stoutjesdijk, zit voor een maand in Jeruzalem om modern Hebreeuws te leren. In deze blog doet hij verslag van zijn bevindingen. Op dit moment zit ik...