Parabelproject

Blogs over vroegchristelijke en vroegrabbijnse parabels

Parabel van de maand maart: over dubbele tuinen en het splijten van de zee

In de aanloop naar Pasen en Pesach bespreek ik deze mooie maar gecompliceerde parabel die in de Midrasj wordt verteld naar aanleiding van de doortocht door de Rietzee. Op het einde van de passage zijn verzen van Psalm 114 verwekt.…
Lees meer

Parable of the month January: if one kills a human being, one kills the image of God

For the Dutch discussion of this parable, see here. In this midrash, the physical presentation of the Ten Words on the two tablets, is the focus of attention. They are ordered in such a way that the oppositely placed commandments…
Lees meer

A Man Fleeing from a Unicorn Falls into a Well with a Dragon: Parables in the Legend of Barlaam and Josaphat

The first edition of the Sacrum Martyrologium Romanum published in 1584 lists 27 November as the feast day of Barlaam and Josaphat. The text contains the following note on these saints, “In India at the borders of Persia, the Saints…
Lees meer