Laatste blogs

Een parabel voor de Corona-crisis

In uitspraken van (niet alleen) jongeren, over de huidige Corona-crisis horen we soms dat we met zijn allen moeten boeten voor de ongezonde levensstijl van de babyboomers: deze bezetten de IC’s, voor hen ligt...

Een parabel over Waarheid en Verhaal

De parabel over Waarheid en Verhaal is zo bekend dat het haast overbodig is de parabel te vertellen. De duiding ervan is echter minder eenvoudig en vele mogelijkheden dienen zich aan. Laten we er...

‘Parables in Changing Contexts’

Begin 2020 bracht het Parabelproject een wetenschappelijke bundel uit naar aanleiding van een sessie over parabels tijdens het 2015-congres van de European Association of Biblical Studies (EABS) in Cordoba, Spanje. De titel van de...