Parabelproject

Tag Archief: Mattheüs 25:1–13

De ene vader is de andere niet: metaforen in parabels

Eén van de manieren waarop vroegrabbijnse en nieuwtestamentische parabels met elkaar vergeleken kunnen worden is hun gebruik van metaforen. Wie de parabels in het Nieuwe Testament kent, weet dat er tussen het verhaal en de toepassing verschillende punten van overeenkomst…
Lees meer