Tags: Ezechiël 17

De twijgjes in Ezechiel 17

Parabels of mesjaliem kennen we uit de overleveringen over Jezus in het Nieuwe Testament, en uit de rabbijnse literatuur, maar ook al in het Oude Testament staat een aantal mooie parabels. Zo lezen we...